خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

بازاریابی محتوا دیگر یک گزیـنه و انتخاب نیست. همه فعالیت های بازاریابی برندها از محتوا شروع می شود. محتوا است که در ارتباطات و تعاملات جابه جا شده و به ارتباطات شکل می دهد.

کاربران و موتورهای جست و جو، پرداختن به بازاریابی محتوا را حیاتی کرده اند. این دو گروه به دنبال دلیلی برای منحصر به فرد بودن وب سایت و صفحه های مربوط به شبکه های اجتماعی برند شما هستند تا در میان انبوهی از خدمات و پیام های مشابه، شما را انتخاب کرده، دنبال کنند و یا رتبه بالایی در نتایج موتورهای جست و جو به شما اختصاص دهند.

محتواگرافی در قالب خدمات مشاوره، تمامی فعالیت های تولید محتوای انجام شده در شرکت و کسب و کار شما را که برای ارتباط برقرار کردن با مخاطبان تهیه شده است به خوبی بررسی می کند.

در این بخش، وب سایت، شبکه های اجتماعی، کاتالوگ و تمامی فعالیت های ارتباطی برند شما مورد بررسی قرار می گیرند. اهداف و پیام برندتان مشخص شده و پیشنهادها و راهکارهای مناسبی برای دست یابی به اهداف تعیین شده ارائه می شود.

این پیشنهادها و راهکارها می توانند در قالب کمپین های مختلفی انجام پذیرند.

محتواگرافی، به شما در ایجاد رسانه ای شخصی و حرفه ای برای کسب و کارتان کمک می کند. در این راستا و در قالب خدمات مشاوره به منظور افزایش اثربخشی محتوای تولیدی، آموزش های لازم به تیم تولید محتوای شما داده می شود.

برای آشنایی بیشتر با بازاریابی محتوا می توانید این مطلب را در بلاگ محتوا گرافی مطالعه کنید.