تهیه استراتژی محتوا

تهیه استراتژی محتوا

حتما تجربه رانندگـی در شهـری ناآشنـا و شلـوغ را داشته اید. در این شرایط ندانستن آدرس، نداشتن نقشه یا GPS واقعاً دلهره آور است.

مقصد را می دانید ولی نمی دانید که چگونه می توانید به آن جا برسید. انجام بازاریابی محتوا و به خصوص فعالیت در شبکه های اجتماعی بدون در اختیار داشتن استراتژی هم دقیقاً همین شرایط است.

برنامه ریزی لازم برای تولید محتوا در قالب استراتژی محتوا صورت می گیرد. استراتژی محتوا هدف را برای شما مشخص می کند، تحقیقات منظمی برای این منظور انجام شده و فرآیندی که در بلندمدت برای دست یابی به KPI های مورد نظر نیاز است، مشخص می شود.

برای تدوین این استراتژی، صنعت و رقبای شما همانند آن چه که در تدوین برنامه بازاریابی (Marketing Plan) انجام می شود، توسط آژانس محتواگرافی به خوبی مورد مطالعه قرار می گیرند.

سپس، بر اساس تحقیقات کلید واژه های مناسب برای برند شما مشخص شده و روندهای موجود در صنعت به خوبی بررسی می گردند. بررسی روندها و تکنیک ها در شبکه های اجتماعی نیز در این مرحله صورت می گیرد.

بازار هدف تان به دقت بررسی شده و ویژگی های آن ها تعیین می شود. مطالعه مخاطبان در این مرحله بر اساس دانش بازاریابی صورت گرفته و فرآیند تصمیم گیری برای خرید در آن ها به خوبی مشخص می شود. نیازها و خواسته ها، سوال های ذهنی آن ها، کلیدواژه هایی که برای جست و جو مورد استفاده قرار می دهند و علایق آن ها به خوبی مورد بررسی قرار می گیرد.

رفتار آنلاین مخاطبان شما به خوبی در محتواگرافی بررسی شده و کانال هایی را که آن ها در آن فعال هستند، مشخص می شوند. به این ترتیب بهترین رسانه برای ترویج محتوای شما تعیین می شود. این کار به افزایش میزان تأثیرگذاری محتوا، درگیری مخاطبان و بازگشت سرمایه ROI کمک زیادی خواهد کرد.

بر اساس این تحقیقات، موضوعات محتمل برای تولید محتوا، اهداف، لحن و بهترین کانال ها و محل های نشر در استراتژی محتوا مشخص می شود.

انجام این تحقیقات، به تیم محتواگرافی کمک می کند تا محتوا را به بهترین نحو با خواسته ها و نیازهای مخاطبان هدف شما هماهنگ کند. به این ترتیب، میزان اثربخشی محتوا و احتمال درگیری و مشارکت مخاطبان در آن بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، استراتژی محتوا با در نظر گرفتن وب سایت، فعالیت های آنلاین و کانال های ارتباطی شما، تدوین خواهد شد. معماری وب سایت شما به خوبی مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه گپ در استراتژی ترویجی که مورد استفاده قرار می دهید، شناسایی خواهد شد.

با توجه به نتایج این بررسی ها، پیامی منحصر به فرد برای برند شما در نظر گرفته می شود که در جایگاه سازی برندتان (Positioning) در ذهن مخاطبان بسیار کمک کننده خواهد بود. پیام منسجمی که در این بخش برای برند در نظر گرفته خواهد شد، در قالب محتوا و پس از تولید آن در تمامی نقاط تماس (Touch Point) در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت. در این استراتژی محتوا، برنامه واضحی برای ردیابی، ارزیابی نتایج و ترویج محتوا وجود دارد.

استراتژی محتوا که توسط تیم محتواگرافی تدوین می شود، کاملاً هماهنگ با استراتژی برند و استراتژی کلی سازمان شما خواهد بود.

 

 

 

برای آشنایی بیشتر با بازاریابی محتوا می توانید این مطلب را در بلاگ محتوا گرافی مطالعه کنید.